Simulatie van CDS codering en decodering met Microcap 9

Microcap 9 is simulatieprogramma voor electronische circuits. Het is gratis te downloaden op http://www.micro-cap.co.uk/focmc9.asp.

Het te simuleren circuit bestaat uit twee files en kunt u hier downloaden.
Pak het zip bestand uit.

Deze files moeten worden ingevoerd in Microcap 9.
Kies in Microcap 9: File > Open..
Kies de juiste directory en bestandsnaam.
Druk 'OK' of  'Openen'.

U ziet het schema. Dit bestaat uit de volgende delen:

  1. MLR (Maximum Lengte Reeks) genereator. Dit is een 9 bits schuifregister, dus met 2^9 mogelijkheden. De reeks wordt gestart met de CLEAR puls om hem uit de nul stand te halen.
    Omdat de stand met alle uitgangen 0 niet gebruikt wordt, ontstaat een repeterende datareeks met 511 bits. Dit is de testdata voor de cds coder.
  2. CDS coder
  3. CDS decoder. Deze bevat een monostabiele, non-retriggerable of oneshot multivibrator die alleen in deze simulatie wordt gebruikt. In de praktijk wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een HEF4528

Voor de simulatie, druk bovenaan op: Analysis > Transient..
Druk op 'Run'.

U ziet: