Verwijderen van het raster na het scannen van een krantenfoto

Krantenfoto's zijn meestal gerasterd, dit is afhankelijk van de druktechniek. De reden hiervan is dat men met zwarte drukinkt toch grijstinten wil maken. Lichte tinten bestaan uit dunne puntjes en donkerder tinten bestaan uit dikkere puntjes. Bij zwart zijn de puntjes helemaal aaneengesloten.
Een rasterpuntje is het kleinste onderdeel van een krantenfoto dat nog informatie bevat.

Foto's op een computerscherm bestaan uit pixels. Pixels zijn beeldpunten. Bij computerfoto's zijn pixels de kleinste elementen die nog informatie bevatten.


Moiré effect

Bij het scannen van een gerasterde foto hebben de rasterpuntjes een andere onderlinge afstand dan de pixels bij een computerfoto. Dit verschil in onderlinge afstand veroorzaakt een moiré effect. De rasterpunten en de pixels voeren als het ware een onderling gevecht.

Dit is te zien op de gescande foto hiernaast.

De truc van het verwijderen van het raster bestaat hieruit, dat we de onderlinge afstand van de rasterpunten gelijk gaan maken aan de onderlinge afstand van de pixels.

We gaan eerst de krantenfoto zo fijn mogelijk scannen, het liefst met 1200 pixels per inch of meer.

De gescande foto gaan we in een fotobewerkingsprogramma op het beeldscherm maximaal vergroten (in Photoshop is dit een aantal keren Ctrl-plus). De pixels zijn nu afzonderlijk zichtbaar, dit zijn de kleine vierkantjes.


Pixels en rasterstippen.

Zie de foto hiernaast.

Ook zijn op deze afbeelding vanwege het fijne scannen de afzonderlijke rasterpunten zichtbaar, dit zijn de wat vagere grotere regelmatige vlekken. Op het voorbeeld links is de afstand tussen twee rasterpunten dus ruim 5 pixels.
Als we de foto nu ruim 5 keer gaan verkleinen vallen de rasterpunten precies op de pixels, want, om 5 keer te kunnen verkleinen, moet men van de 5 pixels 4 pixels weglaten, dan houdt men er 1 over.

Dit gebeurt zowel horizontaal als verticaal.

De moeilijkheid is nu nog de precieze verkleiningsfactor te bepalen, want dit is een krom getal.

Het bepalen van de precieze verkleiningsfactor

Op de foto's hiernaast en hierboven wordt de juiste verkleiningsfactor bepaald.

We weten al dat deze factor ruim 5 moet zijn. Aangezien de horizontale afmeting van de originele foto, die met 1200 pixels per inch is gescand, 5500 pixels is, gaan we eerst verkleinen naar horizontaal 1100 pixels.
Met Photoshop gaat dit via 'Image' en 'Resize'. Voor de 'Width' vullen we 1100 in. De manier van resamplen moet ieder keer opnieuw op 'Nearest Neighbor' worden gezet.
Op de foto linksboven tellen we dan 13 vlekjes vanwege het Moiré effect. Op de volgende foto hebben we op dezelfde manier de originele foto verkleind naar horizontaal 1050 pixels. Het aantal vlekjes tussen de hoofden is hier verkleind naar 6.
Als we hiermee doorgaan neemt eerst het aantal vlekjes verder af en daarna weer toe. Bij de foto van 1030 pixels en die van 990 pixel hebben we 4 vlekjes. Het gemiddelde hiervan bedraagt 1010 pixels.

Resultaat

De foto hieronder is verkleind van horizontaal 5500 pixels naar 1010 pixels. De resampling is nu ingesteld op 'Bicubic'. Deze foto moet men saven, het beste in .PNG formaat. In Photoshop moet de foto worden gewist door deze te 'Closen' met Ctrl-w en daarna de png file opnieuw te laden. Deze kan men nu verder verkleinen naar bijvoorbeeld horizontaal 800 pixels zonder Moiré effect.


Biljartzaal van biljartvereniging "De Bun" te Huizen n.h. (bij Amsterdam).


Een andere mogelijkeheid is descreenen met php, zie hiervoor de zip file.