Menu

Home
Back

Folievijvers

Lek in de folie vijver

Iedereen met een folievijver heeft vast wel eens getwijfeld of de vijver wel helemaal lekvrij is, omdat ongemerkt in korte tijd het niveau schrikbarend kan zakken.
Voor ik er erg in had zat ik weleens met scherpe voorwerpen in de vijver, zoals een hark of een snoeischaar, daarna begin je te twijfelen.
Ik ben eens aan het meten gegaan en ben tot de conclusie gekomen dat bij mijn vijver het waterverlies waarschijnlijk toch wel volledig is toe te schrijven aan verdamping. Uit de metingen bleek het volgende: Als het niet regent en het water is een graad of tien, zakt het peil gemiddeld 1 mm. per dag. Is het water 20 graden, dan zakt het toch wel 3,5 mm. per dag. Bij een oppervlakte van 30 m² is dit 100 liter. Van deze 100 liter verdwijnt er:
65 liter door verdamping via het oppervlak
10 liter door beluchting (Opstijgende luchtbelletjes)
25 liter door beplanting (o.a. Riet) 
Ik heb recentelijk nog een oorzaak van lekkage ontdekt en dat is capillaire werking in combinatie met hevelwerking.

Vijverniveaumeter

Deze bestaat uit een plastic maatlatje van 30 cm dat rechtop staat in een pot zand, welke op een ondiepe plaats in de vijver is gezet. Vanaf de kant moet de schaalverdeling goed zijn af te lezen, desnoods met behulp van een spiegel, zodat men langs het wateroppervlak kan kijken. 

Verdampingsmeter

Om er achter te komen hoeveel water er dagelijks via de oppervlakte vedampt, moet men qua verdamping een vergelijkbare oppervlakte als de vijver creëren, maar dan zeker zonder lek.
Van een kennis kreeg ik het lumineuze idee om een cilindervormig bakje met schaalverdeling in de vijver te laten drijven. Het water in dit bakje heeft dan dezelfde temperatuur als het vijverwater. Voor de construktie zie de beschrijving.
Het bakje moet zo worden geplaatst, dat de regen er ongehinderd in kan vallen net als in de vijver. Ook moet het ongeveer even hard waaien als elders in de vijver. Het kan vastgelegd worden met een draadje. 

Het programma dat ik gemaakt heb om de gemeten waarden in een grafiek te zetten en een Excel output te maken, is te downloaden als vijver.zip (42 kb.).

 

grafiek
Voorbeeld van mijn metingen

Capillaire- en hevelwerking

Dit effect kan niet alleen optreden bij planten, die over de rand van de vijver groeien, (dit is bij mij gebeurd met penningkruid in de periode 17 tot 28 juni 2001, zie grafiek), maar ook tussen lagen folie.

Als men een folievijver aanlegt, dan ontkomt men er niet aan dan dat men op bepaalde plaatsen folie overhoudt, dit wordt dan in drieën gevouwen en over de rand gespannen. Tussen deze folielagen kan het water optrekken en over de rand weglopen. Bij een vouwlengte van circa 30 centimeter en een hoogteverschil van circa 25 centimeter heb ik wel 50 cc. water per uur gemeten. Dit is weliswaar veel minder dan de verdamping, die bij een oppervlakte van 30 m² in de zomer wel 4 liter per uur kan bedragen, maar bij meerdere plooien telt alles op.

folielagen met hevelstop

Ik ben dit tegengegaan door net boven de waterlijn een opvulling tussen de lagen te stoppen, bijvoorbeeld een dun recht plantenstokje van ca 4 mm. diameter of opbindbuis.

Legenda
De 8 cm. drainagebuis heeft in werkelijkheid een diameter van 10 centimeter door de omwikkeling met cocosvezel.

Er is nog een gevaar: als de plooi iets wijkt, dus het wateroppervlak in de spleet tussen de folie steeds nauwer wordt, dan wordt door golven het water aan het eind van de speet omhoog gestuwd en gaat alsnog over de rand. Ik heb daarom ter plekke van de plooi de rand iets verhoogd met een reep klei onder de folie.


Verdampingsmeter


Verdampingsmeter Het bakje zelf, dus zonder de steen, staat stabiel op het water, wanneer er geen water in zit. Maar het bakje kapseist, net als de Herald of Free Enterprise, als er al 1 centimer water in zit. De steen verlaagt het zwaartepunt, waardoor het bakje stabiel blijft bij verschillende waterniveaus.
Boor de gaatjes, om de vislijn in vast te maken, zo hoog mogelijk. Of maak de vislijn op een andere manier vast, zodat het bakje zo diep mogelijk in het water kan liggen.
Lijm aan de binnenzijde een schaalverdeling met het hoogste getal boven. Bijvoorbeeld een stukje maatlat. Komt hierdoor het bakje scheef te hangen, lijm dan aan de tegenover liggende zijde een tegengewicht.

 

 



18 juni 2012