Windmolens in zuidelijk Flevoland

Als men over de A27 rijdt, richting Flevoland, Ziet men op een gegeven moment vanaf de Stichtsche brug een bos aan windmolens oprijzen.
Ik vroeg mij wel eens af waar al deze molens precies staan en of je ook molens kan zien in Oostelijk Flevoland, dus ten noorden van de Knardijk. Verleden jaar (2005) heb ik gepoogd, vanaf de Goudplevierweg, twee foto's te maken op een onderlinge afstand van bijvoorbeeld 10 meter. Als telelens op mijn digitale camera gebruikte ik een verrekijker 10x50 die met een passend kokertje aan de kamera zat, of liever, de kamera zat op de verrekijker en de verrekijker op een statief.
Thuis zou ik dan uit de twee foto's kunnen meten en berekenen waar de molens staan. Hierin ben ik niet geslaagd. Ten eerste omdat de molen op de ene foto niet te herkennen is op de andere foto en ten tweede gaf de verrekijker niet een scherp beeld, zie hiervoor de foto in Figuur 2, genomen op de Goudplevierweg, 720 meter vanaf de Vogelweg.

Nieuwe ontwikkelingen

In september 2006 kwam Google Earth met scherpere beelden van Nederland. Op deze beelden waren de windmolens in Flevoland te zien. Ik kon nu het probleem van de andere kant benaderen:
  1. De co÷rdinaten van de molens bepalen en deze in een database zetten.
  2. Vanuit deze database kon een overzichtskaart worden gemaakt
  3. en een projectie van deze molens vanuit hetzelfde gezichtspunt als van de foto.

Fig.1. Kaart met windmolens in Zuidelijk Flevoland


Fig.2. Foto op de Goudplevierweg, 720 meter vanaf de Vogelweg.

Fig.3. Projectie op de Goudplevierweg, 720 meter vanaf de Vogelweg.

Fig.4. Projectie op de Goudplevierweg, 730 meter vanaf de Vogelweg.
 

De drie tekeningen zijn gemaakt met PHP en GD software, dus op de server. Na iedere wijziging moet het PHP bestand worden ge-upload. De gegevens worden gehaald uit de $a array. Zie hiervoor de ZIP file.

Op de foto kan ik nu veel molens herkennen.
Figuur 2 en 3 komen prachtig overeen. In figuur 2 zijn de molens in Zuidelijk Flevoland zwart en in OostelijkFlevoland rood. Antennes van de omroep zij blauw. Molens, dichterbij, zijn groter.
Figuur 2, 3 en 4 zij zo geplaatst dat de molens 53 en 45 zo'n beetje recht boven elkaar staan. Duidelijk is te zien dat het waarneempunt van Fig.4 meer naar rechts ligt als dat van Fig.3.: De zendmasten van Nederland 1 en 2 staan in Fig.4 meer naar rechts ten opzichte van molen 44.
Het lijkt wel of molen 108 nieuw is, want zo te zien staat hij nog niet op de foto.
Molens in Oostelijk Flevoland zijn ook te zien, deze staan niet allemaal op de tekening: Tussen molen 187 en 188 zijn meerdere molens te zien welke voorbij de Knardijk moeten staan. Hiervan maken de rode molens 0 en 1 ook deel uit welke direct achter de Knardijk staan. Molen 10 staat helemaal bij de Larserweg en is niet goed op de foto te zien. Deze molen staat op 19 kilometer afstand. Door de kromming van de aarde is deze molen bijna 29 meter achter de horizon verdwenen.
Fig.3 en 4 vormen samen een stereoplaatje. Als men kans ziet Fig.3. met het linker oog en Fig.4 met het rechter oog te bekijken, moet men diepte zien.

Download PHP software and database

23 september 2006