Create Doom levels

Deepsea


Deepsea is een programma om levels te maken in DOOM. Het is gratis te downloaden van bijvoorbeeld: http://www.sbsoftware.com/ . Zoek anders op het internet naar "Deepsea download".

Nederlandse vertaling van een stukje help, voor mijn kleinzoon Roy.

   Tutorial quick start


Inhoud:
Hoe bouw ik mijn eerste level
Breid je level uit!
Het is nu tijd om een deur te plaatsen!
Als u zelf kookt, kunnen we nog een kamer binnen de ruimte maken

Leerboek - Hoe bouw ik mijn eerste level.

Volg de stappen hieronder om snel een eerste level te maken.

We maken eerst een kamer, dan een tweede kamer, verbinden ze met een gang en plaatsen daar een deur in.

Laten we beginnen.

 1. Druk Alt-f of click File (links in de balk bovenaan).

 2. Druk N of click New Level (We beginnen met een schoon level). Dit is het dialoogvenster dat we net tevoorschijn haalden:

 3. Je ziet nu het volgende dialoogvenster. Druk OK of Enter. Dit wordt de naam van het level dat we gaan maken. Als je een andere naam wilt, kun je uit een van de andere kiezen, dit is later weer gemakkelijk te wijzigen.

 4. Druk op F9 en haal het volgende Prefab menu op. Kies de rechthoek: Rectangle (Prefab), zoal je hieronder kunt zien.

 5. Het menu dat hier bij hoort, staat hieronder.
  Vul in 512x512 voor de breedte en de lengte (Width=512 en Length=512) en click OK.

 6. Sleep met de muis het gestippelde vierkant In de buurt van de onderzijde van het scherm. Click links, nog een keer links. Beweeg de muis niet tussen de eerste en de tweede click, anders veranderen de afmetingen van het vierkant.

 7. Druk op de rechter muistoets (of druk Esc.) om de Toolmode te verlaten.

 8. Druk C om de selectie van lijnen te beëindigen. Dit is wat je op een deel van het scherm ziet:

 9. Druk T om in de Thing edit mode te gaan.

 10. Breng de muiscursor binnen de rechthoek en druk op de Insert toets. Dit plaatst een voorwerp op de cursorpositie.

 11. Druk Enter of de rechter muistoets (Dit haalt het voorwerpmenu op).

 12. Druk T (of druk Type toets) - We gaan een voorwerp kiezen.

 13. Kies Player Start/Teleport

 14. Kies Player 1 Start. Dit zie je op het scherm:

 15. Druk OK of druk op de rechter muistoets om het menu te verlaten.

 16. Druk Alt-F (of kies File in de bovenste menubalk) en kies S (Save file) of kies in één keer F2.

 17. Click voorlopig No op het volgende:

 18. Vul de naam: TUTOR1 in in het 'File name' vakje en druk Enter of click Save.

 19. Druk Enter (of click OK) in het volgende menu. Dit bouwt de nodes en slaat het level op.

 20. Het is nog niet veel wat we hebben gemaakt, maar we kunnen zien dat het WERKT!
  Je kan het op dit moment spelen met de -file optie in DOOM/ HERETIC/HEXEN/STRIFE
  of je kan het testen direct vanuit DeepSea:
  Kies 'Test Level' in het File menu (Alt-F)

 21. Dit is het Test menu. Verander, indien nodig, de lokatie van de DOOMx.EXE en gebruik de Browse toets.
  Druk Enter (of click OK) om het level te testen.


Breid je level uit!

We zullen nu zien hoe gemakkelijk het is om van je level meer te maken dan alleen een kamer.
Stel de schaal in met behulp van de + en de - toetsen, zodat je kunt zien wat je doet.

 1. We beginnen weer met het level dat je hierboven gemaakt hebt.
  Als je in de tussentijd geen ander level hebt gekozen, staat dit nog op het scherm van Deepsea.
  Haal anders je level binnen met Shift-F5.

 2. Ga met Ctrl-D naar de lijnteken mode en teken een rechthoek boven het rechthoek dat je al hebt gemaakt. Teken het rechthoek rechtsom (dan komt het behang aan de binnenkant).
  je zou hiervoor weer de rectangle tool kunnen gebruiken, zoals je hierboven hebt gedaan, maar dan kun je niet zien hoe gemakkelijk lijnteken eigenlijk is.

 3. We gaan het gele vierkant tekenen, zoals in de figuur hieronder. Plaats de cursor op de plaats waar de hoek linksonder van het gele vierkant ongeveer moet komen. Click links, ga naar boven, click links, naar rechts, click links, naar onder, click links, naar links, click rechts.

 4. Als je nu nog een keer rechts zou clicken, zou je uit de lijnedit mode kunnen gaan. Dat doen we niet, we gaan nog meer tekenen.

 5. We gaan de kamers verbinden met een gang (Zie onder).
  a. Plaats de cursor op het punt V1 (de cursor verandert in een cirkel) en click links
  b. Ga naar het punt V2 en click links.
  c. Ga nu ongeveer 128 naar V3, dit is bovenin het scherm af te lezen met x=.. en click links.
  d. Ga naar V4, click links.
  e. Ga naar V1, click rechts.
  f. Click nog een keer rechts om uit de lijnedit mode te komen. Dat is het!

 6. Laten we kijken of alles goed zit: Druk F10 en kies 2.

 7. Druk F2, sla het level op en bouw nodes, net als de eerste keer.


Het is nu tijd om een deur te plaatsen!

Ik neem aan dat je weet hoe je het laatste level binnen moet halen, dus we gaan verder, waar we gebleven zijn.

Er zijn drie manieren om een deur te maken. Dit is de gemakkelijkste om mee te beginnen, ofschoon je later de voorkeur kunt hebben voor andere manieren.

 1. Plaats de cursor iets boven het midden in de gang die we eerder hebben gemaakt. Door de draaiing komt de deur iets lager terecht, dus we beginnen iets hoger.

 2. Druk F9 en kies Door

 3. Vul nu 16 en 64 in voor de breedte en de lengte in het volgende menu en druk OK

 4. Druk de rechter muistoets om de deur naar zijn juiste plaats te slepen. Alle zijden van de deur moeten binnen de gang liggen. Het ziet er ongeveer uit zoals het plaatje hieronder. De deur hoeft niet precies op zijn plaats, want dit is later gemakkelijk te wijzigen.

 5. Wanneer de deur aardig zit, druk op de linker muisknop om de deur te plaatsen. Druk daarna de rechter toets om het menu te verlaten.

 6. Druk C, daarna moet het er zo uit zien:

 7. Als de lijnen A en B niet evenwijdig lopen aan de lijnen a en b, moeten we dit bijstellen met de vertexen. Door op V te drukken komen we in de vertex mode. Plaats de cursor op de vertex die verplaatst moet worden. Druk de rechter muistoets en hou deze vast. Sleep de vertex naar de juiste plaats en laat los. Ga zo verder met eventuele andere vertexen.

 8. We gaan nu de deur passend maken in de gang. Ga in de LineDef mode (Druk L). Plaats de cursor op de linker deur lijn (LineDef a) (Zie de figuur boven), druk de rechter muistoets in en sleep a naar links tot op lijn A en laat los.

 9. Na het loslaten van de muistoets krijg je twee berichten: Eén over het splitsen van Linedefs en één over het samenvoegen van linedefs. Antwoord op beide 'Ja'.

 10. Herhaal punt 8, maar nu voor de lijnen b en B. De deur moet er nu zo uitzien:

 11. Druk F2 om het level weer op te slaan en de nodes te bouwen.
  In DOOM kunnen we de deur nu testen.


Als u zelf kookt, kunnen we nog een kamer binnen de ruimte maken

We gaan een kamer maken binnen de kamer die we hiervoor hebben gemaakt.

Zet het grid aan met H.
Stel de gridafmeting in op afmeting 16 met G of Shift-G. Dit wordt onder op het scherm weergegeven: Grid 16. Elk hokje heeft nu een afmeting van 16 x 16 pixels. Als we een deur moeten teken van 64 breed, maken we hem dus 64 / 16 = 4 hokjes.
Snap kunnen we aan en uit zetten met de 'Forward slash': "/". Dit is onderaan het scherm te zien met Snap=...

 1. Plaats de cursor op de X, zie onder en druk Ctrl-D om in de lijnteken mode te gaan. Druk op de linker muistoets om een vertex op de X te plaatsen en teken de kamer: ga naar links, naar beneden, naar rechts, naar boven, enzovoort. Wanneer je op het punt Y bent aangekomen kun je rechts clicken, waardoor vanzelf de laatste lijn getrokken wordt naar X.

 2. Zowel in de V mode, de L als de S mode kun je respectievelijk hoekpunten, wanden of hele kamers verslepen met de rechter muistoets. Zo kun je het hele figuur nog iets netter maken, als dat nodig is.

 3. Sla het level op met F2 of Alt-F zoals je reeds hebt gedaan en test het in DOOM.

 4. Je kan nu eventueel een deur in de opening plaatsen zoals eerder beschreven.

(Stop, mijn hoofd doet zeer..)